Waloryzacja pozaumowna

Waloryzacja pozaumowna

Jak podwyższyć wynagrodzenie, gdy środki przewidziane w umowie okazują się niewystarczające? W Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232 z późn. zm.) Ustawodawca po raz pierwszy zobowiązał zamawiających publicznych do uregulowania w nowych umowach zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Przedmiotowa regulacja została wprowadzona w odpowiedzi na serię sporów o podwyższenie wynagrodzenia, która pojawiła się w roku…