Koszty sporu budowlanego. Przeczytaj, żeby sprawdzić, czy jesteś gotowy podjąć to ryzyko.

Koszty sporu budowlanego. Przeczytaj, żeby sprawdzić, czy jesteś gotowy podjąć to ryzyko.

Poważnie zastanawiałem się nad wyzwaniami, z jakimi mierzysz się realizując roboty budowlane, i jest toprawdziwe wyzwanie. Nieprzewidywalne warunki pogodowe, opóźnienia, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, złożone i często zmieniające się przepisy to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym problemem są nagle zwiększające się koszty i niespodziewane roboty, które zawsze musisz realizować pod presją i bez pewności, że otrzymasz za nie dodatkowe wynagrodzenie. Przekroczenie budżetu i chęć odzyskania kosztów od klienta – to naprawdę trudny…

Waloryzacja umowna

Waloryzacja umowna

Jak zaprojektować klauzulę waloryzacyjną skrojoną na miarę? W dniu 26 października 2022 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 poz. 2185). 10 listopada 2022 r. przepisy w niej zawarte weszły w życie. W kontekście waloryzacji umownej istotny jest artykuł 44. wspomnianej Ustawy. Art. 44, który. zmienia zasady wprowadzania waloryzacji…

Waloryzacja pozaumowna

Waloryzacja pozaumowna

Jak podwyższyć wynagrodzenie, gdy środki przewidziane w umowie okazują się niewystarczające? W Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232 z późn. zm.) Ustawodawca po raz pierwszy zobowiązał zamawiających publicznych do uregulowania w nowych umowach zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Przedmiotowa regulacja została wprowadzona w odpowiedzi na serię sporów o podwyższenie wynagrodzenia, która pojawiła się w roku…