Mediacje

Mediacje – rozwiązywanie sporów bez przeciągających się spraw przed Sądem

Nie zawsze warto rozstrzygać spory sądownie. Postępowanie mediacyjne pozwala na rozwiązanie sporu w 3-6 miesięcy, podczas gdy skomplikowane spory budowlane mogą trwać kilka lub kilkanaście lat.

A czas działa na naszą niekorzyść, bo przy sporach odsetki nie zawsze nadążają za spadkiem wartości pieniądza w czasie. Obecna inflacja wynosi 17,2%, odsetki ustawowe 12,25%. Od odsetek ustawowych nie liczy się procentu składanego. W praktyce po 3 latach wygrana jest warta realnie tylko 85% żądanej kwoty, a po 5 latach wygrana jest warta realnie tylko 73% żądanej kwoty!

01 _______ OFERTA

Jak to działa?

Mediator pomaga stronom wypracować wspólne porozumienie, z którego obie strony będą jak najbardziej zadowolone. Ugoda zawarta przed mediatorem może otrzymać klauzulę wykonalności, co oznacza, że jest równoważna z wyrokiem Sądu pod kątem uznania jej za tytuł egzekucyjny.

Mediator nie staje po żadnej ze stron, nikogo nie przekonuje do cudzych racji. Dzięki temu pomaga stronom lepiej zrozumieć siebie nawzajem oraz ustalić oczekiwania i potrzeby, a następnie omawia z nimi konsekwencje (pozytywne i negatywne) różnych scenariuszy. Doprowadza do wypracowania strefy możliwych porozumień. Odblokowuje komunikację między stronami z roszczeniowej na wzajemne zrozumienie potrzeb, stojących na formułowanymi żądaniami.

02 _______ CERTYFIKAT

Dlaczego ja?

Ukończyłem studia podyplomowe z mediacji i ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów). Zdobyłem wiedzę od praktyków, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami w mediacjach. Mam 10-letnie doświadczenie w doradztwie przy sporach budowlanych. Do tego dochodzi doskonała znajomość branży budowlanej i jej specyfiki, dzięki pracy jako biegły prywatny, który przygotowuje opinie.

Oprócz samych mediacji pomagam też konstruować zapisy ugody i załatwić formalności, związane z wysyłaniem jej do Sądu z wnioskiem o zatwierdzenie. Staram się doprowadzić każdą sprawę do końca.