Szkolenia i warsztaty


Czego uczę? Wszystkiego
, co pokrywa się z udokumentowaniem roszczeń budowlanych. Głównie tego, jak opisywać okoliczności, aby w warunkach normalnej współpracy dać stronie przeciwnej argumenty pozwalające na osiągnięcie porozumienia. Ideałem dla mnie jest jego osiągnięcie bez walki.

Każde szkolenie i warsztat są odpowiedzią na specyficzne potrzeby i oczekiwania konkretnej grupy. Wyjaśniam proste zagadnienia, o które niektórzy boją się zapytać, nie chcąc się narazić na śmieszność. Nie ma głupich pytań. Rzeczy oczywiste dla jednej osoby nie muszą być oczywiste dla drugiej.

Moje szkolenia i warsztaty są bardzo praktyczne. Pokazuję przykłady zastosowania omawianej wiedzy. Zwracam uwagę na szczegóły i błędy, które najczęściej się pojawiają. Zawsze mam czas na odpowiedzi na wszystkie pytania – także indywidualnie, po szkoleniu.

01 _______ OFERTA

Co Ci to da?

Praktyczna wiedza, którą się dzielę pozwala na ograniczenie liczby sporów, a więc i wydatków na zewnętrznych ekspertów i prawników. Zauważyłem też, że do wielu sporów by nie doszło, gdyby problemy były rozwiązywane w zalążku, między innymi przez zabezpieczanie dowodów. Innym przykładem błędu, który można łatwo wyeliminować, jest brak powiadomienia o wykonaniu prac z zastrzeżeniem zwrotu kosztów, co utrudnia, a wręcz uniemożliwia dochodzenie swoich praw.

02 _______ CERTYFIKAT

Dlaczego ja?

Jestem biegłym prywatnym i jednocześnie mediatorem. Wiem, jak w praktyce opisywać roszczenia, by były rzetelne i przekonujące, a także, jak unikać spraw sądowych, dzięki mediacjom. Pokazuję szeroką perspektywę na wszelkiego rodzaju spory plus możliwości ich uniknięcia i rozwiązania.

Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które jest polskim reprezentantem inżynierskich organizacji międzynarodowych FIDIC i EFCA.

Zostałem wpisany na listę Ekspertów i Rozjemców SIDiR, co jest potwierdzeniem moich kompetencji (ponad 10 lat doświadczenia, uczestnictwo w licznych konferencjach, prelekcje i publikacje) i stałego poszerzania wiedzy (konieczność przedstawiania dowodów na stałe poszerzanie wiedzy, aby nie zostać usuniętym z listy).

Certyfikat niezależnego konsultanta